Επικοινωνία - Val'Οro - Κόσμημα - Σταυρός - Κατασκευή & Εμπορία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση
Βενιζέλου 30 Θεσσαλονίκη, 54624 Ελλάδα

Τηλέφωνο
+30 2310 281828
Fax
+30 2310 281810

email
info@valoro.gr