Δραστηριότητες

Συμμετοχές και Δραστηριότητες

Val'Oro

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις συμμετοχές της Val’Oro,
σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες από το 2006.
Όλες
Κόσμημα 2006
Κόσμημα 2014
Κόσμημα 2015
Κόσμημα 2016
Κόσμημα 2018